Ochrana značkového zboží

O škodách způsobených falešnými napodobeninami značkových produktů se hovoří často. Méně často se hovoří o možnostech obrany.  Výrobce může rozběhnout nákladnou informační kampaň, může vybudovat systém registrace jednotlivých kusů a sledovat jejich pohyb po světě nebo může na výrobek umístit ochranný prvek.

Takový ochranný prvek musí splnit následující podmínky.

·         Neautorizované napodobení je nemožné nebo extrémně náročné.

·         Zákazník dokáže snadno rozpoznat, zda se jedná o originál nebo podvrh.

·         Řešení je graficky vyspělé a výtvarně zajímavé.

·         Ochranný prvek nemůže být vyjmut a přemístěn

·         Cena řešení odpovídá situaci a hodnotě chráněného aktiva.

Společnost OPTAGLIO má za sebou dlouhou řadu projektů, které pomohly vytlačit padělatele z trhu a navýšit výnosy prémiového výrobce. Jakožto dodavatel těch nejpokročilejších optických bezpečnostních prvků jsme oslovováni zejména tam, kde se jedná o exkluzivní produkty, velmi cennou značku nebo tam, kde by záměna mohlo ohrozit zdraví či život.

Zákazníci oceňují, že naše bezpečnostní prvky plně vyhovují všem výše uvedeným podmínkám, ale že také dokážeme začlenit naše technologie do výrobního procesu. Podporujeme i možnost, aby zákazník hologramy lisoval a aplikoval vlastními silami.

·         OVImage: REVOLUCE V HOLOGRAFICKÉ OCHRANĚ

·         ZVYŠTE TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK PŘED PADĚLATELI APLIKACÍ MIKROHOLOGRAMŮ

·        HOLOGRAFICKÉ PROUŽKY PRO PLNOU BEZPEČNOST ZA ZLOMEK NÁKLADŮ

·         HOLOGRAFICKÁ PŘEKRYVNÁ FÓLIE PRO OCHRANU PERSONALIZAČNÍ INFORMACE

·         HOLOGRAFICKÉ SAMOLEPKY: LUXUSNÍ VZHLED, VYSOKÁ BEZPEČNOST

·         BEZPEČNOSTNÍ A PODKLADOVÝ TISK ETIKET

·         SPECIÁLNÍ VIZUÁLNÍ EFEKTY PRO ORIGINÁLNÍ A NENAPODOBITELNÝ VZHLED

 

 

ZPĚT DO SEKCE ŘEŠENÍ

Špičkové bezpečnostní prvky společnosti Optaglio ®  nachá-
zejí  uplatnění  ve  farmaceutickém  průmyslu,  automobilovém 
průmyslu,  telekomunikacích,  při  ochraně  luxusního  zboží, 
audiovizuálních nosičů a mnoha dalších produktů, jejichž ori-
ginalitu je potřeba chránit. 
 
  Hologramy aplikované horkou ražbou
  Destrukční samolepky
  Smart labels
  Holografické smršťovací kloboučky
  Stírací fólie a samolepky
  AutoDot ®
  Holografické plomby